Importatorul, POLTHERM SYSTEM SRL, oferă garanţie cumpărătorului pentru produsul vândut sub termenii şi condiţiile din această garanţie. Garanţia se aplică numai pe teritoriul României!

Garanţia acoperă centrala termică pentru încălzire centrală cu combustibil solid marca TEKLA, cu condiţia ca valoarea totală a obiectului garanţiei a fost achitată şi o copie a Certificatului de garanţie (completat integral şi corect) a fost trimisă la importator.

În cazul în care, certificatul de garanţie completat corect, cu toate informaţiile necesare, nu este trimis la importator în termen de 14 zile de la punerea în funcţiune a centralei, sau nu este completat corect cu toate informatiile necesare cum ar fi: numărul de serie al centralei, informaţiile despre utilizator (prenumele, numele, adresa, telefon), informaţiile despre instalator, sau orice alte informaţii solicitate în certificatul de garanţie, centrala nu este acoperită de garanţie.

Certificatul de garanţie incomplet, fără datele, ştampilele şi semnăturile necesare, este invalid.

Dacă numarul de serie al cazanului, a arzătorului, a controlerului sau a motoreductorului nu corespunde cu numerele incluse în certificatul de garanţie al centralei, aceasta nu este acoperită de garanţie (este important să completaţi orice modificare, intervenţie efectuată în cursul vizitei personalului de service, deoarece lipsa acestor modificări, intervenţii poate duce la respingerea reparaţiilor în perioada de garanţie).

Garantul garantează funcţionarea eficientă a cazanului, numai dacă condiţiile stabilite în manualul de utilizare sunt strict respectate, în special cu privire la combustibil, coş de fum, boiler ACM şi conectarea la sistemul central de încălzire.

Garanţia nu acoperă pagubele cauzate de:
a) Transportul necorespunzător efectuat sau comandat de către cumpărător,
b) Instalarea gresită a centralei de către o persoană neautorizată,
c) Reparaţie efectuată de către utilizator, sau orice altă persoană care execută reparaţii necorespunzătoare,
d) Manipularea şi utilizare necorespunzătoare sau alte motive care nu sunt atribuite producătorului.

Perioada de garantie începe la data vânzării, dar nu mai târziu de 18 luni de la data de fabricaţie (data pe documentul de vânzare sau data de producţie specificată în Certificatul de Garanţie)

Garantia standard pentru centralele termice TEKLA este de 24 de luni. Garanţia pe schimbătorul de căldură (corpul centralei) poate fi prelungită de până la 60 de luni la centralele din oţel si 72 de luni la centralele din fontă (etanşeitate elemente din fontă) prin montarea protecţiei de retur. Pentru detaliii consultaţi vânzătorul.

Garantul nu este responsabil pentru alegerea necorespunzătoare a cazanului în raport cu dimensiunea spaţiului de încălzire (de ex. instalarea unei centrale cu putere prea mare sau prea mică în raport cu cel necesar). Este recomandat să alegeţi centrala dupa consultarea unui specialist.

Garanţia nu acoperă următoarele:
a) Coroziunea elementelor din oţel rezultate din funcţionarea îndelungată a centralei la o temperatură a apei, din sistemul încălzirii centrale, mai mică de 60˚C,
b) Coroziunea elementelor din oţel rezultate din funcţionarea îndelungată a centralei la o temperatură a apei, din returul sistemului de încălzire, mai mică decât 45˚C (lipsă protecţie centrală).
c) Instalarea greşită a centralei, de către o persoană neautorizată.
d) Daune cauzate la centrală rezultate din utilizarea apei prea dure în sistemul de încălzire centrală, (arderea colilor de metal rezultate din acumularea sedimentelor),
e) Funcţionarea necorespunzătoare a centralei care rezultă din lipsa tirajului necesar pentru horn sau alegerea gresită a puterii centralei,
f) Daunele rezultate în urma unei căderi de tensiune,
g) Utilizarea combustibilului de proastă calitate sau a combustibilului diferit de cel menţionat de producător în manualul de utilizare (pentru un anumit tip de arzător).

Punerea în funcţiune a unei centrale poate fi efectuată numai de către un instalator autorizat având autorizaţie ISCIR, numai după verificare respectării tuturor normelor şi prescipţiilor legale în vigoare.

Setările şi conexiunile înainte de punere în funcţiune, precum şi toate reparaţiile pot fi efectuate numai de către instalatori calificaţi de importator.

Aceste informaţii sunt extrase din Cerificatul de garanţie. Pentru alte informatii referitoare la condiţii de garantie, solicitaţi prin email Certificatul de garantie complet.

Vă mulţumim!